Japonska družba 2

Japonska družba 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Culiberg Luka

Pri seminarju se bomo ob branju klasičnih teoretskih besedila in znanstvenih razprav, ki obravnavajo problematiko pojmov kulture, nacionalne kulture, japonske kulture ipd. v slovenščini, angleščini in japonščini, seznanjali s temeljnim konceptualnim aparatom sociološkega, antropološkega in širše humanističnega in družboslovnega raziskovanja in ga aplicirali na razumevanje japonske kulture in družbe.

Bronislaw Malinowski, Znanstvena teorija kulture, Ljubljana, ISH, 1995.
Raymond Williams, Navadna kultura (Izbrani spisi), Ljubljana, SH, 1997.
Claude Lévi-Strauss, Rasa in zgodovina; Totemizem danes, Ljubljana, Škuc, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1994.
Marcel Mauss, Esej o daru in drugi spisi, Ljubljana, Škuc, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996.
C. Douglas Lummis, Boundaries on the Land, Boundaries in the Mind, Tokyo, The Hokuseido Press, 1982.
Eika Tai, »Rethinking Culture, National Culture, and Japanese Culture«, Japanese Language and Literature, Vol. 37, No. 1, Special Issue: Sociocultural Issues in Teaching Japanese: Critical Approaches (Apr., 2003), str. 1-26.
Tessa Morris-Suzuki, »The Invention and Reinvention of "Japanese Culture"«, The Journal of Asian Studies, Vol. 54, No. 3 (Aug., 1995), str. 759-780.
Chimoto, Hideki ????, »Nihon aruiwa nihonjin to wa nanika – 'nihon bunka' ni wa hyakunen no rekishi shika nai!?« ??????????????????????????????!? [Kaj je to Japonska oziroma Japonci? – Ali je »japonska kultura« stara zgolj pičlih sto let!?], v: Rodo keizai joho ??????, št. 19, jesen 2003, str. 30–34.
Sprotno gradivo.