Izbrana poglavja iz grške književnosti - seminar 1

Izbrana poglavja iz grške književnosti - seminar 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

Vsebina

Seminar je posvečen branju izbranega besedila iz kateregakoli obdobja antične grške književnosti. Uvaja v metode filološke interpretacije in samostojno reševanje interpretacijskih problemov.