Zgodovina pedagogike in šolstva

Zgodovina pedagogike in šolstva

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vidmar Tadej

Vsebina

- Utemeljitev in razvoj pedagogike kot znanosti ter faze njenega konstituiranja. Vpliv interdisciplinarnega pristopa v raziskovanju izobraževanja na razvoj pedagoških ved.
- Identificiranje in analiziranje faz, mejnikov v razvoju pedagogike kot znanosti ter teorije in prakse vzgoje in izobraževanja od začetka 19. stoletja do sredine 20. stoletja. Analiza oblik vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, oblik formalnega, neformalnega in informalnega izobraževanja in učenja.
- Posebna pozornost je namenjena analizi in interpretaciji razvoja institucij, načinov, oblik in metod vzgoje n in izobraževanja na Slovenskem od začetka 19. do sredine 20. stoletja.