Vizualno v antropologiji

Vizualno v antropologiji

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah

Vsebina

Poudarek predavanj je na teoretskih in metodoloških vprašanjih, ki so se odpirali in se še odpirajo v polju vizualne antropologije. Zgodovina vizualne antropologije in etnografskega filma: od opazovanja in realizma do zavedanja konstruiranosti in refleksije, od zbiranja vizualnega gradiva do raziskovanja vizualnih svetov. Razmerje med pisnim in vizualnim. Ponovni razmislek o potencialih observacijskega snemanja. Vprašanja subjektivnosti, refleksivnosti, naracije, številnih glasov, konstrukcije Drugega, zastopništva, indigenizma in aktivizma. Pokolonializem in »tretji film«.

Kritična ocena rabe vizualnih reprezentacij v antropologiji.

Film in fotografija kot metodološko sredstvo in sredstvo reprezentacije ter eksperimentalni in teoretski potenciali rabe filma in fotografije za antropologijo.

Raziskave vizualnega v kulturi in uporaba metodologije s pomočjo vizualnih tehnik. Predstavitev spektra vizualnega v kulturi (materialna kultura, umetnost, film in fotografija, novi mediji, rituali, telesne tehnike …). Proces izdelovanja vizualnih artefaktov, oblikovanje vizualnega okolja in komunikacija z vizualnimi sredstvi. Kulturna konstrukcija gledanja, razlike v reprezentativnih sistemih. Vprašanja interpretacije in pomenov vizualnega v različnih kontekstih. Razmejevanje med antropološkimi in neantropološkimi pristopi k vizualnim reprezentacijam. Analize občinstva. Prenos znanja preko gledanja in gibanja. Senzorna antropologija. Pomen risbe in metodološki potencial risanja v antropologiji.

Vaje: poglobitev posameznih sklopov predavanj z branjem in diskusijo besedil na izbrane teme, v povezavi z refleksijo vizualnih raziskav, pristopov k etnografskemu filmu ter teoretskih in metodoloških možnosti vizualnih raziskav in raziskav vizualnega v kulturi. Predstavitev in analiza raziskav vizualnega v kulturi in raziskav s pomočjo fotografije in snemanja. Dodatna predstavitev trendov v polju vizualne antropologije (participatornost, angažiranost, senzornost, prenosi znanja, multimedijskost, aplikativnost, povezave z umetnostjo in popularno kulturo, risba …). Povezava z drugimi področji, ki zanimajo študente in študentke. Individualno in skupinsko projektno delo. Možnost snemanja, montaže in analize audio vizualnega gradiva. Možnost individualnih in skupinskih avdiovizulanih projektov. Možnost terenskega dela.