Starejša italijanska književnost

Starejša italijanska književnost

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: asist. Vogrinčič Ana, prof. dr. Farinelli Patrizia, prof. dr. Prosenc Irena

Predmet uvaja študenta v literarnoteoretske in literarnozgodovinske značilnosti italijanske književnosti v obdobju od 13. do 17. stoletja: sicilijanska pesniška šola, sladki novi slog, Dante, geneza in razvoj renesanse, Boccaccio in Petrarka, renesančna komedija, renesančni traktat (Bembo, Machiavelli, Castiglione), renesančni viteški in junaški ep ter baročna književnost.

1. L. Chines, C. Varotti, Che cos’e un testo letterario, Carocci, 2001, 2. pogl., str. 35-72.
2. A. Cardillo, Strumenti per l’analisi del testo, Universita di Salerno, 2002, str. 49-52, 61-70, 74, 80-103.
3. G. De Rienzo, Breve Storia della letteratura italiana, Bompiani, 2001, pogl. Dal Duecento al Seicento, str. 7–106.
4. G. Armellini, A. Colombo, La letteratura italiana. Guida storica. Manuale per lo studente, Zanichelli, 1999, poglavja: 1. Il Duecento e il Trecento (str. 24-28), 2. Dante (str. 38-53), 3. Petrarca (str. 55-67), 4. Boccaccio (str. 68-79), 5. Il Quattrocento (str. 82-111), 6. Il Cinquecento (str. 114-143), 7. Machiavelli (str. 152-160), 8. Ariosto (str. 164-174), 9. Tasso (str. 175-185), 10. Il tardo Cinquecento e il Seicento (str. 190-233).
5. L. Surdich, Il Duecento e il Trecento / Storia della letteratura italiana (ur. A. Battistini) Il Mulino, 2005 (I, str.11-15; II str. 17-28; IV str. 43-51; VI 67-101; VII 103-123; IX str.135-156).
6.R. Bruscagli, Il Quattrocento e il Cinquecento / Storia della letteratura italiana (ur. A. Battistini) Il Mulino, 2005 (I str. 11-26., II str. 27-48 V str, 69-85; VI str. 87- 101, VII str. 103-112, IX str. 123- 143, X str.145-161).
7. E. Saccone, »Il soggetto del Furioso«, v Il soggetto del Furioso e altri saggi tra Quattro e Cinquecento, Liguori, 1983, 201–247 (passim, pribl. 20 strani).
8.–11 Štiri književna dela oziroma odlomki del s priporočenega seznama vodilnih italijanskih avtorjev obravnavanih obdobij in avtorjev del, ki so povezana z njjimi (Dante, Boccaccio, Petrarca, Pulci, Boiardo, Ariosto, Tasso, Calvino, De Marchi, Malerba).