Slovenska umetnost novega veka I

Slovenska umetnost novega veka I

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Klemenčič Matej

Vsebina

Predavanja zajemajo pregled zgodovine umetnosti zgodnjega novega veka na slovenskem ozemlju in v bližnjih z njim povezanih središčih. Glavne umetnostne zvrsti (arhitektura, kiparstvo in slikarstvo, vključeni so tudi nekateri ključni primerki umetne obrti) so predstavljene v širšem kulturnozgodovinskem kontekstu, poudarjeni so posamezni problemi ikonografije (reformacija, protireformacija, vpliv posameznih cerkvenih redov, žanri, Iconologia Cesarja Ripe, emblemi ipd.), naročništva, migracij umetnikov in njihovih del, importi ipd.