Seminar iz zgodovine jugovzhodne Evrope 19. stoletja

Seminar iz zgodovine jugovzhodne Evrope 19. stoletja

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 50

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ferenc Mitja, izr. prof. dr. Stergar Rok

Vsebina

Izbrano vprašanje se iz leta v leto spreminja in je odvisno od raziskovalnega dela nosilcev in interesa študentov. Poudarek je na predstavitvi zgodovine raziskav, trenutnega stanja s pregledom relevantne literature in glavnih virov. Poleg tega so študentje seznanjeni z glavnimi raziskovalnimi pristopi. Ob delu v seminarju in pri samostojnem raziskovanju se seznanijo s problematiko in odprtimi vprašanji in znajo sami oblikovati raziskovalni problem, zbrati vire in literaturo, jih analizirati ter dognanja predstaviti v pisni obliki ter v nastopu.