Seminar iz stare cerkvene slovanščine

Seminar iz stare cerkvene slovanščine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Teoretični del:
Poglobitev znanj iz starocerkvenoslovanske cirilske grafije in razvoja slovanskih pisav. Pregled redakcij cerkvene slovanščine. Odsev fonetičnih pojavov praslovanščine in stare cerkvene slovanščine v sodobnih slovanskih jezikih. Utrditev splošne slovanske morfološke strukture in njena potrditev v slovanskih jezikih.

Praktični del:
Praktično seznanjanje s posameznimi starocerkvenoslovanskimi besedili: branje, prepisovanje, razumevanje; primerjava in fonetično-morfološka analiza.

Slovnice:
Babič, V.: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2003 ali 2008.
??????????, ?. ?., ????????, ?. ?., ?????????, ?. ?.: ??????????????? ????. ??????? ??????????. ?????? 2001.
Diels, P.: Altkirchenslavische Grammatik I-II. Heidelberg 1963.
???????, ?. ?.: ??????????????? ????. ?????? 2004.
Čitanke:
Damjanović I.: S. DAMJANOVIĆ, Slovo iskona. Staroslavenska/starohrvatska čitanka. Zagreb 2002.
J. HAMM, Staroslovenska čitanka. Zagreb 1960.
V. VONDRÁK, Církevněslovanská chrestomatie. Brno 1925.
M. WEINGART / J. KURZ, Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského. Praha 1949.
Teksti:
Izbrana besedila iz starocerkvenoslovanskih spomenikov.