Razvojna neskladja na podeželju

Razvojna neskladja na podeželju

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Potočnik Slavič Irma

- opredelitev razvojnih neskladij na podeželju,
- merjenje razvojnih neskladij na podeželju,
- teoretični vidik razvojnih neskladij,
- nepoznavanje mehanizma razvojnih neskladij vodi v povečevanje le-teh,
- odsotnost relevantnih inštitucij (organizacij, ustanov) na lokalni/regionalni ravni,
- (ne)primerno upravljanje oz. vodenje (ang. governance) razvoja podeželja,
- obrobne podeželske pokrajine,
- razvojna neskladja na podeželju se v obdobju neoliberalnega kapitalizma povečujejo,
- proces periferizacije.

• Kladnik, D., 1999. Leksikon geografije podeželja. Ljubljana, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, 318 str. COBISS.SI-ID – 104043264
• Klemenčič, M. M., Lampič, B., Potočnik Slavič, I., 2008. Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij Slovenije. Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, GeograFF 3, 149 str. COBISS.SI-ID – 243789824
• Harvey, D., 2005. Spaces of neoliberalization: towards a theory of uneven geographical development. Hettner-Lecture 2004. Heinz Steiner Verlag. Department of Geography, University of Heidelberg, str. 55–89. COBISS.SI-ID – 162956291
• Moseley, M. J., 2003. Rural development. Principles and practice. London, Thousands Oaks, Sage publications, 227 str. COBISS.SI-ID – 25353826
• McAreavey, R., 2012. Rural Development Theory and Practice. Routledge, Abingdon, 164 str. COBISS.SI-ID – 51952482
• McDonagh, J., Nienaber, B., Woods, M. (ur.), 2015. Globalization and Europe´s rural regions. Ashgate, Dorchester, 237 str. COBISS.SI-ID – 57278818

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.