Razvoj slovaškega jezika in dialektologija

Razvoj slovaškega jezika in dialektologija

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

1. Pregled razvoja slovaškega knjižnega jezika – sintetična zgodovina slovaščine.
2. Hipoteze in teorije o izvoru slovaščine – centrična hipoteza, teoriji o nehomogeni in homogeni etnogenezi, migracijsko-integracijska teorija.
3. Pregled glavnih sprememb iz praslovanske osnove do sedaj.
4. Narečni makroareali na Slovaškem.
5. Zahodno-, srednje in vzhodnoslovaška narečja.
6. Slovaška narečja v tujini na primeru slovaščine iz Vojvodine v Srbiji.

- Historický slovník slovenského jazyka. Zv. 1-5. Bratislava 1991-2000. COBISS.SI-ID 20328967
- Žigo, Pavol (ur.): Slovacicum. Bratislava. SNP 2006 "https://www.scribd.com/doc/295233327/Slovacicum-Kapitoly-zo-dejin-slove…
- Tibenská, E.: Slovenčina v priebehu dejín. UCM Trnava. 20014. COBISS.SI-ID 61513314
- Múcsková, G. - Muziková, K. - Wambach, V.: Praktická dialektológia : vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu. Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien. Wien 2012. COBISS.SI-ID 34688301