Razvoj pedagoških konceptov

Razvoj pedagoških konceptov

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vidmar Tadej

Vsebina

- Pregled razvoja najpomembnejših teoretskih tokov in paradigem v razvoju pedagoške misli.
- Poglobljena analiza kategorialnega aparata pedagoških ved.
- Obravnava izbranih aktualnih pedagoških tem skozi zgodovinski kontekst (npr. mladina in spolnost v pedagoških idejah, odnosi med spoloma v šoli, vrednote v vzgoji in v šoli itn.).
- Konceptualna in politična ozadja šolskih reform.
- Razvoj razmerja med metodo in vsebino vzgajanja (npr. pietizem, herbartizem, reformska pedagogika, duhoslovna pedagogika, eksperimentalna pedagogika, socialno kritična pedagogika. Teoretske dileme v zvezi z intencionalno in funkcionalno vzgojo …).