Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 1

Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marinčič Marko

Vsebina

Seminarsko branje in interpretacija literarnih in strokovnih besedil iz kateregakoli obdobja latinske književnosti. Vsak semestrski blok je posvečen drugemu besedilu oz. tematskemu sklopu.