Procesi socializacije odraslih

Procesi socializacije odraslih

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ličen Nives

Vsebina

Informalno učenje in socializacija.
Socializacija kot vseživljenjski proces – izbrane teorije.
Socialno-emocionalne kompetence.

Koncept sprememb. Okolje (naravno, socialno, kulturno, virtualno) in vpliv na socializacijo odraslega. Prilagajanje spremembam in stresnost. Tranzicijsko učenje.

Medsebojno vplivanje in učenje.
Učenje in razvoj stališč.

Dejavniki socializacije v odraslosti in starosti (družina, delovne skupine, socialna gibanja - (ekološka, politična, istospolna gibanja).
Informalno učenje v skupinah.
Novi mediji in virtualni prostori.
Migracije in večkulturnost.

Socialna konstrukcija pomenov.
Simboli in učenje. Biografsko učenje.

Koncept čustvene inteligence, učenje čustev v odraslosti.
Spreminjajoča se telesa, discipliniranje teles in odnos do zdravja, bolezni, bolečine, hrane in spolnosti v odraslosti.
Staranje in umiranje.