Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 2

Prevajanje strokovnih besedil v ruščino 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Komarova Tatjana

Vsebina

Ob branju, analizi in prevajanju avtentičnih besedil se študent seznanja z leksikalno-slovničnimi ter stilističnimi značilnostmi ruskih strokovnih tekstov s področja medicine, farmacije, kozmetike ipd.
Na konkretnih primerih se uči uporabljati jezikovna sredstva, s pomočjo katerih lahko izraža vsebine, ki jih taka besedila zahtevajo (izražanje nujnosti, spremembe količine, kakovosti, stanja itd.). Interpretacija avtentičnih ruskih besedil širi ozaveščenost in poznavanje ruske civilizacije.