Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje poslovne korespondence in pogodb

Prevajalski seminar IV (angl-slo): Prevajanje poslovne korespondence in pogodb

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Orel Kos Silvana

Vsebina

Študent oz. študentka se uvaja v praktična rabo prevajalskih znanj na specializiranem področju poslovnih besedil iz angleščine v slovenščino ter iz slovenščine v angleščino. Poglablja znanje o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Oblikuje si lastno dokumentacijo. Kritično presoja možne prevodne rešitve glede na funkcijo in namen prevedenega besedila.