Pregled in razvoj slovanskih pisav *

Pregled in razvoj slovanskih pisav *

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Glagolska in cirilska paleografija. Dejavnost ustvarjalcev prvega slovanskega knjižnega jezika in sestavitev slovanskih črkopisov. Eksogeni in endogeni vidik nastanka glagolice. Klasične in sodobne teorije o oblikovanju prve slovanske pisave. Obla in oglata glagolica. Oblikovanje druge slovanske pisave, njena razširjenost in nadaljnji razvoj. Razvojne različice glagolskih in cirilskih črk po spomenikih. Paleografske in pravopisne značilnosti glagolskih pričevanj na Slovenskem. Razvoj latinske pisave na področju slovanskih jezikov in sodobne latinske grafične različice na slovanskih tleh (poljski, češki, slovaški, gornje- in dolnjelužiški, hrvaški in slovenski latinski grafični nabor). Pravopisne značilnosti latinske pisave na področju slovanskih jezikov.

Temeljna literatura:
V. Křístek, Etapy vývoje českého jazyka v starším období a poznámky o staročeských pravopisných systémech. v: J. Porák, Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13. – 18. století). Praha 1979. 9–18.
???????, ?. ?.: ?????????? ??????????? ???????????. ?????? 1979. 494 str.
??????, ?. ?.: ??????? ???????????. ?????? 1967. 215. str.
Vajs, J.: Rukověť hlaholské paleografie. Praha 1932. 165 str.
Đorđić, P.: ???????? ?????? ????????. ??????? 1971. 533 str.
S. Jodłowski i W. Taszycki, Zasady pisowni polskiej i interpunkcji z słownikiem ortograficznym. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1986. 192 str.
L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej. Warszawa, 1984. 7–92.
Pravidla českého pravopisu. Praha 1957. 9–110.
Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava 1991. 19–126.
Priporočljiva literatura:
????????, ?.: ????????????? ??????????? ????? ??? ????. ?????????????? ??????? ?? ?????? ????????. 1960. 19–33.
??????, ?./ ???????, O.: ?????? ? ?????????? ????????? ?????. ????????? ????????. ????? 1982. 141 str.
??????, ?.: ???????? ?? ??????, ?????????? ? ???????????. ????? ????? & ??????. ????? 1997. 139 str.
Zor, J.: Glagolica na Slovenskem. Nahtigalov zbornik. Ljubljana 1977. 483–495.
Zor, J.: Glagolska pričevanja na Slovenskem. Bogoslovni vestnik 2. Ljubljana 1985. 183–191.
Žubrinić, D.: Hrvatska glagoljica. Zagreb 1996. 413 str.
Historične slovnice in opisne slovnice posameznih slovanskih jezikov (poglavja o grafiji)