Popularna glasba D

Popularna glasba D

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pettan Svanibor Hubert, prof. dr. Pompe Gregor

Definiranje polja popularne glasbe.
Pristopi različnih ved do popularne glasbe.
Časovno-žanrovski pregled popularne glasbe v zahodnem svetu, vključno z jazz in rock glasbo.
Povezave med popularno glasbo in: generacijsko pripadnostjo, spolom, raso, ideologijo in cenzuro, jezikom, religijo, družbenim položajem in političnimi gibanji v različnih delih sveta.
Popularna glasba in ples.
Glasbene značilnosti in tehnološke inovacije.
Načini ustvarjanja in življenja popularne glasbe: glasbena industrija, koncerti, posnetki, festivali in dr.
Kontekstualne značilnosti posameznih zvrsti, vključno z obrazci obnašanja in oblačenja ter likovno izraznostjo.
Popularna glasba v odnosu do tradicijske in umetnostne.
Popularna glasba in glasbe sveta.
Popularna glasba v Jugoslaviji.
Popularna glasba v Sloveniji.
Sistematična obravnava izbranih glasbeno-analitičnih, kontekstualnih, zgodovinskih in drugih vprašanj, pri katerih je poudarek lahko na posamezniku, žanru, rasi, spolu, cenzuri idr.

Bennett, Andy: Cultures of Popular Music, 2001. COBISS.SI-ID - 19747170

Brvar, Veronika (ur.): Zgodovina slovenske zabavne glasbe 1900-2000, Tematska številka revije Glasna (avgust 2015). COBISS.SI-ID - 1096259166

Charlton, Katherine: Rock Music Styles, 2008. COBISS.SI-ID - 35047010

Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World, Volume I, Media, Industry and Society, 2003. COBISS.SI-ID - 28940642

Frantar, Vladimir. Enkrat še zapoj: 50 let Slovenske popevke, 2012. COBISS.SI-ID - 262127360

Muršič, Rajko. Center za dehumanizacijo, 1995. COBISS.SI-ID - 37289985

Pettan, Svanibor (ur.): Music, Politics, and War: Views from Croatia, 1998. COBISS.SI-ID - 8835885

Shuker, Roy: Understanding Popular Music Cultures, 2010. COBISS.SI-ID - 44741730

The Cambridge companion to pop and rock, ur. Simon Frith, Cambridge 2001. COBISS.SI-ID - 44419938

Simon Frith, Performing rites: evaluating popular music, Cambridge 1998. COBISS.SI-ID - 17109346

Roy Shuker, Popular Music: The Key Concepts, London 2005. COBISS.SI-ID - 11508786