Otroška književnost v angleščini

Otroška književnost v angleščini

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fuchs Dieter Wilhelm, prof. dr. Krevel Mojca

Sodobni pogledi na otroško književnost
Ciljni bralec otroške književnosti
Vizualno podprto besedilo: ilustracija, film, animiran film, gledališka predstava
'Kultura' in medkulturna komunikacija v otroški književnosti
Medbesedilnost
Otroška književnost iz angleško govorečega okolja v slovenskem literarnem sistemu

Arizpe, E., Styles, M. 2003. Children reading pictures. Interpreting visual texts. London in New York: Routledge Falmer.
Bradford, C., Mallan, K., Stephens, J., McCallum, R. 2008. New World Orders in Contemporary Children's Literature. Houndmills, Basingstoke in New York: Palgrave Macmillan.
Lewis, D. 2001. Reading Contemporaray Picturebooks. London in New York: Routledge Falmer.
Mallan, K., Bradford, C. (Ur.) 2011. Contemporary Children's Literature and Film: Engaging with Theory. Houndmills: Palgrave Macmillan.
Montgomery M., A. Durant, N. Fabb, T. Furniss, S. Mills. 1996 (1992). Advanced Reading Skills for Students of English Literature. London in New York: Routledge.
Nikolajeva, M., Scott, C. 2001. How picturebooks work. London: Routledge.
Styles, M., Bearne, E. 2003. Art, Narrative And Childhood. Stoke on Trent, UK in Sterling, USA: Trentham Books.
Zipes, J. 2010. The Enchanted Screen: The Unknown History of Fairy-Tale Films. London, New York: Routledge.
Zipes, Jack. 2013. The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre. Princeton: Princeton University Press.
izbrani članki in knjiž. besedila po dogovoru / selected articles & literary texts