Opisna slovnica nove grščine IV

Opisna slovnica nove grščine IV

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kavčič Jerneja, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Opisna slovnica nove grščine IV predstavlja nadaljevanje predmeta Opisna slovnica nove grščine III-vaje. Vaje potekajo v novi grščini in so namenjene:
- konverzaciji v novogrškem jeziku na izbrane teme širokega vsebinskega spektra
- branju, analizi in interpretaciji novogrških literarnih in neliterarnih besedil, pisanih v knjižnem novogrškem jeziku ali v katharevousi.
- razvijanju sposobnosti tvorjenja daljših in premišljeno strukturiranih pisnih sporočil v novogrškem knjižnem jeziku