Opisna slovnica nove grščine III

Opisna slovnica nove grščine III

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Tsiami Konstantina, prof. dr. Kavčič Jerneja

Opisna slovnica nove grščine III predstavlja nadaljevanje predmeta Opisna slovnica nove grščine II. Predmet je sestavljen iz vaj in predavanj (oboje v novogrškem jeziku).

Predavanja obravnavajo:
- izbrana poglavja novogrške opisne slovnice: novogrški glagolski vid; prehodnost in neprehodnosti; raba arhaičnih sklanjatvenih in spregatvenih vzorcev v novogrškem knjižnem jeziku.

Vaje so namenjene:
- poglabljanju poznavanja novogrškega besedišča in frazeologije
- nadgrajevanju sposobnosti ustnega in pisnega sporazumevanja v novogrškem knjižnem jeziku

V okviru individualnega dela se obravnavajo izbrana leposlovna in neleposlovna besedila, napisana v sodobnem grškem jeziku.

- Antonopoulou, N. et al. ??????????? ????????? ??? ??????µ??????. ??????? ?. ??????????? 2000 (učbenik in kaseta).
- Arvanitakis, K., Arvanitakis F. ????????????? ???????? ???. ????? 1999 (učbenik in zgoščenka).
- Babiniotis, G. ?????? ??? ???? ????????? ???????. ????? 20022.
- Kinne, D. et al. PONS-Kompaktwörterbuch für alle Fälle, Neugriechisch-Deutsch und Deutsch-Neugriechisch. Stuttgart 20022.
- Holton, D. et al. Greek, An Essential Grammar of the Modern Language. London and New York 2004.
- ?????? ??? ?????? ????????????. ???????????? ?????????µ?? ????????????, ?????????? ???????????? ??????? (????µ? ?????? ??????????????), ??????????? 20012; na voljo tudi na spletnem naslovu: www.komvos.edu.
- Panagopoulou, Ks. E., Hatzipanagiotidi, A. ???????? ??? ???????µ?????. ??????????? 1997.
- Stavropoulos, D. N. Oxford Greek-English Learner's Dictionary. Oxford 199810.
- Stavropoulos, D. N., Hornby, A.S. Oxford English-Greek Learner's Dictionary. Oxford 20004.
- Theofanopoulou – Kontou, D. ??µ??? ???????????? ????????. ????? 1998.

Izbor iz novogrških leposlovnih in neleposlovnih del (seznam besedil se določi za vsako študijsko leto posebej).