Obča zgodovina srednjega veka

Obča zgodovina srednjega veka

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mlacović Dušan, izr. prof. dr. Mlinar Janez

Vsebina

V skladu s Heglovo filozofijo zgodovine so pri študiju obče zgodovine izpostavljeni tako imenovani obči pojavi in obča dogajanja, ki so značilna za večja območja in civilizacije tega sveta. Obča zgodovina srednjega veka se omejuje na ozemlje Evrope, torej na proučevanje nastanka in razvoja sodobne evropske civilizacije. Pri srednjem veku je v tem okviru predvsem poudarek na zahodni, srednji in južni Evropi, torej na ozemlju katoliške Cerkve. Seveda to ne izključuje razmeroma podrobnega prikaza, opremljenega s podatki, tezami in literaturo vseh posameznih pomembnih dogajanj in procesov, kot so barbarski napadi ob koncu antike, preseljevanje ljudstev, nastanek barbarskih držav, sledeče si države Merovingov, Karolingov, Otoningov, Kapetingov, angleških Normanov, Bizantinsko cesarstvo, papeštvo, gospodarski tokovi, trgovina, križarske vojne, boj za investituro, Poljska, Bolgarija in Rusija v srednjem veku, islam in Arabci, miselnost in teologija, pozno-srednjeveška kultura (Dante).