Novoveška filozofija 2

Novoveška filozofija 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kroupa Gregor, prof. dr. Božovič Miran

Vsebina

Predmet na osnovi branja, razčlenjevanja in interpretacije osrednjih filozofskih in nekaterih literarno-filozofskih besedil vodilnih post-kartezijanskih filozofov, filozofov francoskega materializma in mislecev evropskega razsvetljenstva prinaša kulturno-zgodovinski in problemski prikaz ključnih idej in miselnih tokov tega obdobja. Predmet se notranje členi na naslednje tematske sklope: kulturna zgodovina in filozofija v obdobju razsvetljenstva; izbrana filozofska gesla iz Baylovega Historičnega in kritičnega slovarja; filozofija skrivnih filozofskih rokopisov iz prve polovice 18. stoletja; filozofija in literatura v evropskem razsvetljenstvu; filozofija kartezijanskega spiritualizma oziroma dualizma in materializma v francoskem romanopisju 18. stoletja; Voltairov Kandid in contes philosophiques; La Mettriejev Človek-stroj in današnja množična kultura; Condorcet o napredku človeškega duha; filozofija v Diderotovih filozofskih romanih: Fatalist Jacques med Spinozo in Leibnizom; etika in estetika v Rameaujevem nečaku; narava in kultura v Diderotovi in d'Alembertovi Enciklopediji; filozofska gesla v Enciklopediji; filozofija kulture in teorija umetnosti v Diderotovih Salonih; Rousseau: narava in kultura; etika razsvetljenstva; znanost in humanizem v evropskem razsvetljenstvu.