Nemški jezik v praksi I

Nemški jezik v praksi I

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Felgner Lars, lekt. Leskovec Christiane, lekt. Winkler Bernhard

Vsebina

Aktualne, družbeno relevantne in kontroverzne teme iz različnih področij: politika, družba in socialne tematike, migracije, nacionalna in evropska identiteta, izobraževanje, tehnika, medicina, zdravstvo, raziskovanje itd. S temi tematikami se ukvarjamo pri vajah na podlagi ustreznih informativnih in mnenjskih besedil iz nemških časopisov in revij, ki jih beremo, povzemamo, komentiramo in o njih razpravljamo.

Vsak študent oziroma študentka si izbere tematsko težišče, na katerega pripravi polurno učno enoto, glosar z osnovnim besediščem in pisnim ekspozejem (povzetek problema in oblikovanje lastnega stališča).