Nacionalizmi, rasizmi in politike spola

Nacionalizmi, rasizmi in politike spola

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Antić Gaber Milica, prof. dr. Jalušič Vlasta

Predmet obravnava razmerja med nacionalizmi, rasizmi in politikami spolov v obdobju kolonializma, imperializma, postkolonialnega razvoja in postsocialistične tranzicije. Podaja in analizira spekter feminističnih, postkolonialnih in drugih študij, ki povežejo sodobne analize nacionalizma in rasizma s koncepti in konstrukcijami moškosti, ženskosti, seksualnosti in telesa v globalizirani družbeni menjavi. Poglobi se v intersekcionalnost spola, rase in naroda ter posledic njihovega prepletanja v fenomenih kolektivnih identitet in pripadnosti ter pojavih kolektivnega nasilja, vojn in genocidov.

Izbrana poglavja iz:
- Hannah Arendt, Izvori totalitarizma, Claritas, Ljubljana 2003.
- Etienne Balibar & Immanuel Wallerstein, Race, Nation, Class. Ambiguous Identities, London, New York 1991
- Ida Blom, Karen Hagemann, Catherine Hall (ur.), Gendered Nations: Nationalisms and Gender Order in the Long Nineteenth Century, Berg Publishers 2000.
- Joshua S Goldstein, War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa. Cambridge: Cambridge University Press 2003.
- Michael Mann, The Dark Side of Democracy. Explaining Ethnic Cleansing. Cambridge, University Press, Cambridge 2005.
- Robert Miles, Racism after »Race Relations«, Routledge, London and New York, 1993.
- George L. Mosse, The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity. Oxford University Press, New York, Oxford, 1996.
- Dan Stone, Richard King (ur.), Imperialism, Slavery, Genocide and the Legacy of Hannah Arendt, Bergham Publishers, London 2006.
- Robert J. C. Young, Postcolonialism. An Historical Introduction. Blackwell Publishers, Oxford. 2002
- Nira Yuval-Davis, Gender & Nation, Sage Publications. London, Thousand Oaks, New Delhi 1997.