Logika in argumentacija

Logika in argumentacija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Olga

Vsebina

Slušatelji se seznanijo s temelji neformalne in simbolne logike, še posebej s pojmi
argumenta, gradnje dokaza, zmote, definicije, dedukcije, indukcije, sintakse in semantike itd. Naučijo se prepoznati in analizirati argumente ter ocenjevati njihovo moč in ustreznost
evidence in oblikovati lastne dobre argumente. Pri vajah in seminarskem delu so metode argumentacije (kritičnega razmišljanja) uporabljene pri analiziranju znanstvenih, filozofskih in časopisnih tekstov ter pri pisanju avgmentativnih esejev. Slušatelji se seznanijo tudi z osnovami retorike in pripravijo debate na določeno temo (npr. praktična etična vprašanja).