Literatura in kulturne ustanove

Literatura in kulturne ustanove

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 20

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Rakovec Ana, prof. dr. Perenič Urška

Pregled zgodovine in sodobnega stanja literarnih institucij na Slovenskem: vodilnih revij, založb, društev, kulturnih redakcij dnevnikov, radia in televizije. Društvo slovenskih pisateljev. Rokopisni oddelek Narodne in univerzitene knjižnice, Arhiv Slovenije, muzeji (novejše zgodovine, gledališča in filma, arhiv SNG Drama, RTV Slovenije). Domoznanstvo v pokrajinskih in splošnoizobraževalnih knjižnicah. Programske usmeritve in realizacije nacionalnih projektov (izdajanje zbranega dela slovenskih pesnikov in pisateljev, slovenski biografski leksikon, pokrajinski biografski leksikoni). Nastanek in izdaja knjige. Razmerja med različnimi akterji na literarnem polju (avtorji, bralci, založniki, uredniki) s posebnim ozirom na knjigotrški, založniški in izdajateljski vidik. E-založništvo.

- Hans Helmut Röhring: Wie ein Buch entsteht, Darmstadt, 1992. ali
- John P. Dessauer: Book publishing: the basic instructions. N. Y., 1993.
- Gregor Kocijan idr.: Knjiga in bralci IV, Ljubljana, FF, 1999.
- Marijan Dović: Sistemske in empirične obravnave literature, Ljubljana, ZRC SAZU, 2004. Matija Ogrin (ur.): Znanstvene izdaje v elektronskem mediju, Ljubljana, ZRC SAZU, 2005. -Urška Perenič: Empirično-sistemsko raziskovanje literature. Ljubljana, Slavistično društvo Slovenije, 2010.