Literarno prevajanje (lat.)

Literarno prevajanje (lat.)

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hriberšek Matej, red. prof. dr. Marinčič Marko

Vsebina

- pristopi k branju in razumevanju besedila
- različne edicije besedil in njihove značilnosti
- posebnosti prevoda besedila iz latinščine v slovenščino in obratno
- najpomembnejši priročniki
- nekatere posebnosti latinske skladnje in metrike,
- slogovne značilnosti posameznih besedil in njihovega kulturnega konteksta (poezija/proza ter posamezne literarne zvrsti)
- slovenski verz in verzni sistemi ter vloga antičnega verza v njem
- zgodovina prevajanja iz klasičnih jezikov