Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku

Literarni odnosi v srednjem in zgodnjem novem veku

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Javor Briški Marija

Vsebina

Specifične srednjeveške strukture kulturnih procesov transfera in izmenjave:
- večjezičnost;
- literarno življenje;
- mecenstvo;
- prevajalske tehnike;
- tehnike priredbe;
- povezava med teoretsko refleksijo in besedilno analizo.