Lektorat slovanskega jezika II: Hrvaški in srbski jezik 3-4

Lektorat slovanskega jezika II: Hrvaški in srbski jezik 3-4

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, lekt. Pešorda Sanja

Vsebina

Predmet teoretično temelji na hrvaškem jezikovnem standardu; srbski, bosanski in črnogorski jezikovni standard so predstavljeni informativno.
Razvijanje sporazumevalnih spretnosti: slušno in bralno razumevanje (daljša avtentična besedila), pisno izražanje (analiza delov spisa), ustno izražanje (dialogi v parih, diskusija); priprava študentov na skladenjsko analizo govorjenih in zapisanih besedil; razvijanje in utrjevanje pravopisnih kompetenc; utrjevanje jezikovnih kompetenc. Teme: vsakdanje življenje, delo in prosti čas itd.