Književnost 4: Hispanoameriška proza 19., 20. in 21. stoletja

Književnost 4: Hispanoameriška proza 19., 20. in 21. stoletja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Predmet seznanja študenta s posebnostmi in najpomembnejšimi avtorji hispanoameriške proze 19., 20. in 21. stoletja ter s teoretičnimi osnovami pripovedništva. Predmet vključuje tudi podrobno analizo izbranih proznih del.

19. stoletje:
Proza v času bojev za neodvisnost; epistolarna proza; odnos »civilizacija«-»barbarstvo« v romanu; kratka zgodba v času romantike in realizma; tematika realističnega romana.

20. stoletje:
Jorge Luis Borges – prenovitelj kratke proze; argentinska generacija avtorjev kratke zgodbe in romana; magični realizem – koncept, avtorji, dela; boom hispanoameriške kratke proze in romana – teme, avtorji, dela; pomen booma za razvoj svetovne književnosti; »postborgesovsko« oz. »postmagičnorealistično« obdobje; vloga pisateljic v sodobni hispanoameriški prozi.

21. stoletje:
Sodobne tendence - hispanoameriški roman in kratka zgodba v dobi globalizacije in sodobnih medijev komuniciranja; fenomen literarne hiperprodukcije.

- BELLINI, GIUSEPPE: Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia.
- FERNÁNDEZ, TEODOSIO, MILLARES, SELENA, BECERA, EDUARDO: Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Universitas.
- FRANCO, JEAN: Historia de la literatura hispanoamericana. Barcelona: Ariel.
- GOIC, CEDOMIL: Historia y crítica de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Crítica.
- HARSS, LUIS: Los nuestros. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- KALENIĆ RAMŠAK, BRANKA: Izbrana poglavja hispanoameriške književnosti 19. in 20. stoletja, FF.
- OVIEDO, JOSÉ MIGUEL: Historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Alianza.
- PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE B. Y RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: Manual de literatura hispanoamericana. 2, Siglo XIX. Pamplona: Cénlit Ediciones.
- PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE B. Y RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: Manual de literatura hispanoamericana. 4, Las vanguardias. Pamplona: Cénlit Ediciones.
- PEDRAZA JIMÉNEZ, FELIPE B. Y RODRÍGUEZ CÁCERES, MILAGROS: Manual de literatura hispanoamericana. La época contemporánea: prosa. Pamplona: Cénlit Ediciones.
- POZUELO YVANCOS, JOSÉ MARÍA: Ventanas de la ficción. Narrativa hispánica, siglos XX y XXI. Barcelona: Península.
- PUPO-WALKER, ENRIQUE (ed.): El cuento hispanoamericano ante la crítica. Madrid: Castalia.
- SHAW, DONALD L.: Nueva narrativa hispanoamericana. Madrid: Cátedra.
- SOBEJANO, GONZALO: Novela espanola contemporánea. Madrid: Mare Nostrum Comunicación