Katalonščina 3

Katalonščina 3

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata, lekt. Vasić Tomše Hristina

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišca in na sledecih slovnicnih poglavjih:
- glagolski casi: Preterit pluscuamperfet d´indicatiu i de subjuntiu; concordança del participi; condicional compost d´indicatiu.
- odvisni govor
- modismi
Poglavja s podrocja civilizacije, zgodovine in kulture:
- Poglavja iz katalonske literature.

- Catala facil. Curs basic per a catalanoparlants. Editorial Moia: J. Ruaix, 1992.
- Catala per a adults. Primer nivell. Vic: Eumo, 1990.
- Curs de llengua catalana. Nivell intermedi 1, 2 i 3. Barcelona: Castellnou, 2004.
- Faci'ls facils. Els pronoms febles. Metode practic per aprendre a usar bé els pronoms febles del catala. Barcelona: Teide, 1999.
- Gramatica catalana. Curs elemental. Barcelona: Edhasa, 1980.
- Llengua catalana. Nivell llindar 3. Vic: L'Alber, 1999.
- Llengua catalana. Intermedi 1, 2 i 3. Barcelona: Barcanova, 2003.
- Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Claret, 1998.
- Llibre lila 1. Propostes de treballs de llengua. Barcelona: Casals, 1984.