Katalonščina 2

Katalonščina 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Šega Agata, lekt. Vasić Tomše Hristina

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski časi: Preterit perfet in preterit indefnit d´indicatiu ; condicional d´indicatiu; present in imperfet de subjuntiu; Present d´ imperatiu;
- ser in estar.
- nekatere glagolske perifraze.

Poglavja s področja civilizacije, zgodovine in kulture:
- pomembnejša poglavja iz katalonske zgodovine

- Curs de llengua catalana. Nivell elemental 1, 2 i 3. Barcelona: Castellnou, 2004.
- Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Claret, 1998.
- Llengua catalana. Nivell llindar 2. Vic: L'Alber, 1999.
- Encara i sempre. Canet de Rosselló: El Trabucaire, 2005.