Južnoslovanske družbe in kulture 1

Južnoslovanske družbe in kulture 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, lekt. Pešorda Sanja

Vsebina

Hrvaška družba in kultura: najpomembnejša zgodovinska obdobja; geografski pregled; nacionalna in regionalna identiteta (tri narečna področja); Hrvaška kot večetnična družba; politični sistem; pravosodni sistem; šolski sistem; religija; prazniki; bivalna kultura; kultura prehranjevanja; običaji; umetnost.

Srbska družba in kultura: najpomembnejša zgodovinska obdobja; geografski pregled; nacionalna in regionalna identiteta; Srbija kot večetnična družba; politični sistem; pravosodni sistem; šolski sitem; religija; prazniki; bivalna kultura; kultura prehranjevanja; običaji; umetnost.

Črnogorska družba in kultura: najpomembnejša zgodovinska obdobja; geografski pregled; nacionalna in regionalna identiteta; Črna gora kot večetnična družba; politični sistem; pravosodni sistem; šolski sitem; religija; prazniki; bivalna kultura; kultura prehranjevanja; običaji; umetnost.