Izbrane teme iz tajvanskih študij

Izbrane teme iz tajvanskih študij

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Istenič Kotar Saša

Vsebina predmeta je osredotočena na naslednje tematske sklope: zgodovinski razvoj, politični in ekonomski sistem, sociološke osnove tajvanske družbe, tajvanska književnost, tajvanski mediji, glasba in film, tradicionalne religije, običaji in rituali, ljudska kulturna dediščina (legende, pesmi ter zgodbe), tajvanska antropologija (predvsem predstavitev staroselskih plemen, ki predstavljajo etnične manjšine) in turizem. Vsak tematski sklop predstavlja določeno izbrano poglavje. V okviru vsakega tematskega sklopa se obravnava ustrezno besedilo, zapisano v tradicionalnih pismenkah. Pomemben vsebinski poudarek bo tudi na razjasnitvi pojmov, povezanih s kulturnimi, etničnimi in nacionalnimi konotacijami pojmov tajvanske kulture in tajvanske kulturne identitete.

Obvezna literatura zaobjema tako primarne tajvanske vire, zapisane v kitajščini (tradicionalne pismenke), kot tudi sekundarno literaturo, zapisano v angleščini. Spisek osnovne študijske literature:
Required readings include both primary Taiwanese sources written in Chinese language (traditional characters), as well as secondary literature written in English. The list of basic readings is, as follows:

- ???,«??????»(??:???????, 2007)[Cai, Wen-ting, 2007. Zapiski tajvanskih ljudskih obicajev, (Taibei: Guanghua Publishing Ltd.]
- ????,«???????-?????????????»,(??:????, 1992)[Nobuto, Miyamoto, 2009. Tajvanski staroselci – svetovni vpogled. Taichung: Morning Star Publishing.]
- ???«????????»(??:????????, 2008)[Keating, Jerome F., 2008. Tajvan: iskanje identitete. Taibei: SMC Publishing Inc.]
- ?????,«????????»(??:?????????, 2006)[Tai, Pao-tsun (ured.), 2006. Ogledalo in okno tajvanske zgodovine. Taibei: Inštitut za nacionalni razvoj.]
- ???, ???,«???? : ??????»(??:????????, 2009)[Teng, Shou-hsin & Perry, Lo Sun, 2009. Tajvan danes: ucbenik za nadaljevalni tecaj kitajskega jezika. Taichung: Kitajski jezikovni center Univerze Tunghai, 3. izdaja.]
- ???, «??????»(??????: ????????, 2004) [Li, Feng-mao, Lepota festivalov na Tajvanu. Yilan, Wujie: Nacionalni center za tradicionalno umetnost, 2004.]
- ?????,«??????»(???: ?????, 2013) [Chu, Hai-liang, Tajvanska kultura v slikovni razlagi. Taibei: Cite Ltd, 2013.]
- ???????, «????????/ ???????????»(?????? : ????????????, 2010)[Uredništvo Walker, Ilustrirana enciklopedija tajvanske kulture. Hsindian: Walkers Cultural Print.]
- ???,«?????»(??:?????, 2004)[Yang, Bi-chuan, 2004. Kratka zgodovina Tajvana. Kaohsiung: First Publishing Co.]
- Brown, Melissa J., 2004. Is Taiwan Chinese? The Impact of Culture, Power, and Migration on Changing Identities. Ewing: University of California Press.
- Copper, John F., 2009. Taiwan: Nation-State or Province? Boulder: Westview Press.
- Davison, Gary Marvin, 2004. Tales from the Taiwanese. Libraries Unlimited, eBook Collection (EBSCOhost).
- Heylen, Ann & Scott Sommers, 2010. Becoming Taiwan: From Colonialism to Democracy. Studia Formosiana 6, Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag.
- Hong, Guo-Juin, 2011. Taiwan Cinema: A Contested Nation on Screen. New York: Palgrave.
- Keating, Jerome & April C.J. Lin, 2008. A Quick Case Study of Taiwan’s Complex History. Taibei: SMC Publishing Inc.
- Kuo, Cheng-tian, 2008. Religion and Democracy in Taiwan. eBook Collection (EBSCOhost).
- Liu, Amy C., 2009. Taiwan A to Z: The Essential Cultural Guide. Taibei: The Community Services Center.
- Liu, Huan-yue, 2001. Folk Beliefs in Taiwan. GIO Taiwan, ROC.
- Rubinstein, Murray (ed.), 2003. Taiwan: A New History. New York: ME Sharpe.
- The Republic of China Yearbook 2017. Executive Yuan, ROC (Taiwan).