Izbrana poglavja iz češkega, poljskega in slovaškega jezikoslovja

Izbrana poglavja iz češkega, poljskega in slovaškega jezikoslovja

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, izr. prof. dr. Stankovska Petra, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Vsebina

- Pregled v češki, poljski in slovaški jezikoslovni tradiciji najbolj uveljavljenih pristopov oziroma teorij: seznanjanje z ustrezno terminologijo, temeljnimi idejami in teoretičnimi deli.
- Pregled netemeljnih (npr. semantika, leksikografija, onomastika, etimologija idr.) in interdisciplinarnih (npr. matematična lingvistika, psiholingvistika, sociolingvistika idr.) jezikoslovnih ved in njihovo uveljavljanje v češki, poljski in slovaški tradiciji.
- Informativno seznanjenje z najpomembnejšimi priročniki in dosežki teh ved na posameznih jezikovnih področjih.
- Praktično seznanjenje z izbranimi znanstvenimi študijami in projekti ter njihovimi rezultati.