Italijanski jezik 1

Italijanski jezik 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: lekt. Hussu Tereza, lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Usvojitev slovnice in besedišča prve polovice predvidenega programa, spoznavanje italijanske kulture in kulturnih razlik v primerjavi s Slovenijo; razvijanje sposobnosti bralnega in slušnega razumevanja ter ustnega in pisnega izražanja v skladu z usvojenim znanjem.

Obvezna/Obligatory:
1. Nuovo Contatto A1 (R. Bozzone Costa, C. Ghezzi, M. Pintoni), Nuovo Contatto A2 (M. Piantoni, R. Bozzone
Costa, C. Ghezzi)
2. skripta (slovnične vaje, strokovna besedila (izbor, priredba in vaje: nosilka predmeta))

Priporočljiva/Recommendable:
1. Grammatica pratica della lingua italiana, S. Nocchi, ALMA Edizioni;
2. Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, M. Mezzadri, Guarra Edizioni

Gradiva (Vis, e-učilnica…)/Materials (Vis, e-classroom…):
http://venus.unive.it/italslab/quattropassi/gram.htm
http://www.ks-wiedikon.ch/fachk/it/esercizi_it.html
http://webs.racocatala.cat/llengua/it/
http://www.oneworlditaliano.com/italiano/esercizi-di-italiano.htm
http://web.uvic.ca/hispanital/italian/italian100/vocab/index.htm
http://lab.chass.utoronto.ca/italian/verbi/livello1.html
http://lab.chass.utoronto.ca/italian/verbi/livello2.html