Italijanski film 1

Italijanski film 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, red. prof. dr. Prosenc Irena

Vsebina

Predmet seznanja študenta z italijanskim filmom in se prek njegovih vsebin navezuje na širšo družbeno, politično, kulturološko in gospodarsko podobo Italije. Ob uporabi filmskega gradiva študent spoznava poglavitne italijanske filmske ustvarjalce.