Italijanska kultura in civilizacija 3

Italijanska kultura in civilizacija 3

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana

Predmet seznanja študenta z geografsko, gospodarsko, družbeno, politično in kulturno podobo današnje Italije ter z identiteto Italijanov. Obravnava poglavitne značilnosti politične ureditve, šolskega sistema, gospodarskega sistema in temeljne kulturne inštitucije.

1. Stato dell'Italia, ur. P. Ginsborg, Il Saggiatore/Mondadori, 1994, poglavja: P. Clemente, »Uguali e diversi. Appunti antropologici«, str. 46–51, A. Riccardi, »Cattolicesimo«, str. 67–71, G. Pasquino, »Machiavellismo«, str. 92–94, A. Bagnasco, »Una societa complessa, ma prima ancora complicata«, str. 226–229, E. Allasino, »Verso una societa multietnica«, str. 241–243, P. Clemente: »Immigrati: incroci di sguardi«, str. 244–245, A. Rossi Doria, »Una rivoluzione non ancora compiuta«, str. 262–266, P. Ginsborg, »La famiglia italiana oltre il privato per superare l'isolamento«, str. 284–290, E. Rosci, »Le lunghe adolescenze dell'Italia d'oggi«, str. 301–303, G. Berlinguer, »Salute e (mala)sanita«, str. 306–310, M. Geddes, »Tossicodipendenze«, str. 319–320, »La mafia«, str. 349–363.
2. G. Calcagni (ur.), Bianco, rosso e verde. L'identita degli italiani, Laterza, 2000, poglavja: F. Ferrarotti, »Calcio«, str. 31–35, S. Bartezzaghi, »Ciao«, str. 48–51, F. Camon, »Corna«, str. 56–58, T. Giani Gallino, »Gallismo«, str. 87–91, I. Lattes Coifmann, »Gesti«, str. 100–103, A. M. Di Nola, »Jettatura«, str. 117–121, S. Benni, »Mamma«, str. 143–146, L. Madeo, »Miss Italia«, str. 155–159, L. Tornabuoni, »Pizza«, str. 175–177, G. Calcagno, »Polentone / terrone, str. 178–181, G. E. Rusconi, »Tricolore«, str. 191–194.
2. I.S.T.A.T., Rapporto sull'Italia, izdaja iz tekocega leta.
3. http://www.politicaonline.net/
4. http://www.governo.it/
5. http://www.politicalresources.net/italy1.htm
6. http://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_scolastico_in_Italia