Italijanska konverzacija 1

Italijanska konverzacija 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Premrl Podobnik Mirjam, doc. dr. Kenda Jana, lekt. Molle Tiziana

Vsebina

Spremljanje televizijskih in radijskih tematskih oddaj. Predstavitev aktualnih dogodkov v Italiji in v svetu. Branje časopisnih člankov. Diskusija o aktualnih temah v razredu. Izražanje lastnih mnenj in zagovarjanje stališč. Ustna predstavitev prebranih književnih del, časopisnih člankov, ogledanih filmov ali gledaliških predstav, obiskanih predavanj.