Interpretacija antičnih filozofskih besedil

Interpretacija antičnih filozofskih besedil

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja

Vsebina

Seznanitev s ključnimi smermi in avtorji grško-rimske filozofije.
Branje in prevajanje: branje izbranih odlomkov filozofskih besedil, prevajanje kratkih odlomkov in težavnih mest v slovenščino
Analiza: vsebinska in idejna interpretacija izbranega odlomka. jezikovno-terminološka analiza izbranega odlomka.