Humana ekologija

Humana ekologija

Ure predavanj:40

Ure seminarjev:0

Ure vaj:5

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ogrin Matej

Vsebina

• vloga, pomen in razvoj humane ekologije,
• razumevanje in prepoznavanje raznovrstnih povezav med človekom in njegovim okoljem,
• vrednotenje ekosistemskih storitev za načrtovanje trajnostnega razvoja,
• razvoj človeka, demografska rast in kvaliteta življenja,
• ekosistemski mehanizmi ravnovesja in pomen vzdrževanja dinamičnega ravnovesja,
• prilagajanje človeka nosilnim sposobnostim in ekosistemskim storitvam,
• prožnost, prilagodljivost kot temeljni lastnosti sistema za njihovo trajnost,
• stres in prilagoditve človeka (fiziološke, hrana, bivališča) ekstremnim naravnogeografskim značilnostim ter pomembnejšim planetarnim biomom,
• percepcija narave in okolja med različnimi skupinami prebivalstva (civilizacije, religije, stopnja razvitosti in povezanosti z naravnimi viri …),
• osnove socialne ekologije,
• oblikovanje ekološke ozaveščenosti ter reakcij v okolju.