Glasbeno gledališče 2 D

Glasbeno gledališče 2 D

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pompe Gregor

Študij je usmerjen v sistematično obravnavo zgodovine glasbenega gledališč (opera, glasbena drama, scenska glasba, instrumentalno gledališče). Ta se osredotoča na različna vprašanja, ki lahko obsegajo:
• posamezne ustvarjalce,
• zvrsti,
• oblike,
• časovne izseke/šole,
• geografska območja,
• glasbeno reprodukcijo in recepcijo glasbenih del.
• Glavna poglavja: Opéra comique in nemška romantična opera, belcantistična opera, dramaturgija velike opera, Wagnerjev koncept glasbene drame, Verdi – opera kot drama, ideja nacionalne opera, lirična drama in operni realizem, ruski epski realizem.
Obenem se v študiju spozna osnovna dramaturška vprašanja, povezana s tipiko glasbeno-gledaliških del v posameznih zgodovinskih obdobjih.
Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.

Jože Sivec, Opera skozi stoletja, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1976. COBISS.SI-ID - 9733633
Gregor Pompe, Teksti za zgodovino opere I: opera in glasbena drama 19. stoletja, Filozofska fakulteta, Ljubljana 2013. COBISS.SI-ID - 52572770
Carl Dahlhaus, Die Musik des 19. Jahrhunderts, Laaber Verlag, Laaber 1980 (izbrane snovi). COBISS.SI-ID - 20184065
Sieghart Döhring in Sabine Henze-Döhring, Oper und Musikdrama im 19. Jahrhundert, Laaber Verlag, Laaber 1997 (izbrane snovi). COBISS.SI-ID - 71625472
Richard Wagner, Umetnost in družba: izbrani spisi, Studia humanitatis, Ljubljana 2014. COBISS.SI-ID - 277152768