Filozofija narave

Filozofija narave

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Malec Maja

Vsebina

• Narava pri predsokratikih: phýsis, kozmos in etos.
• Narava, nujnost, usoda in svoboda v antični filozofiji.
• Platonova filozofija narave v Timaju.
• Aristotelova Fizika in razprava O nebu.
• Kozmologija in etika v stoiškem pojmovanju narave.
• Filozofija narave v srednjem veku (posebej: Eriugena in Kuzanski).
• Od geocentrizma k heliocentrizmu (od Ptolemaja do Kopernika).
• Mislec neskončnosti Giordano Bruno.
• Spinozov panteizem: Deus sive natura.
• Matematika, izkustvo in metafizika v novoveški filozofiji narave.
• Narava v nemški klasični filozofiji (predvsem: Kant in Schelling).
• Narava v filozofiji 20. st. (predvsem analitični in fenomenologiji).
• Pomen sodobne znanosti za filozofijo narave (relativnostne teorije, kvantne fizike, raziskav na področju biologije, genetike idr.).
• Filozofija narave in sodobni etos.