Epistemologija humanistike in družboslovja

Epistemologija humanistike in družboslovja

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Krašovec Primož

Predmet se ukvarja z ustrojem človeškega mišljenja na večih ravneh. Začnemo z biološko in evolucijsko določenostjo mišljenja in teorijo, po kateri mišljenje ni pasivno odčitavanje podatkov iz okolja, temveč aktiven proces, ki je del učinkovitega delovanja organizma v okolju.
Nadaljujemo z analizo mišljenja v zgodovinskem, socialnem in kulturnem kontekstu ter pri tem obravnavamo kognitivnoznanstvene teorije razširjenega in utelešenega uma ter umestitev človeškega mišljenja in komunikacije v širše naravne in kulturne sisteme.
Semester zaključimo z raziskavo povezave med mišljenjem in tehnologijo v paleoantropološki (neločljivost razvoja tehnologije od evolucije človeške vrste same) in aktualni (določenost današnjega mišljenja z novimi tehnologijami in novimi mediji) perspektivi, ter s splošnim razmislekom o tem, kako je znanstveno mišljenje konstituirano danes.

Izbrana poglavja iz:
Maturana, Humberto R., in Varela, Francisco J. Drevo spoznanja. Studia humanitatis, Ljubljana, 2005.
Varela, Francisco J., Thompson, Evan, in Rosch, Eleanor. Utelešeni um. Krtina, Ljubljana, 2017.
Bateson, Gregory. Ekologija idej. Beletrina, Ljubljana, 2019.
Leroi-Gourhan, Andre. Gib in beseda I in II. Ljubljana, Studia humanitatis, 1988 in 1990.
Clark, Andy. Natural born cyborgs. Oxford university press, Oxford, 2003.
Bakker, Scott R. Scarlett Johansson leaps to your lips. Šum 9 (2018), str. 1073-1099.
Bachelard, Gaston. Oblikovanje znanstvenega duha. Studia humanitatis, Ljubljana, 2012.

(Seznam literature se vsako šolsko leto dopolni z relevantno novo in/ali prej spregledano klasično literaturo)
Each year, the reading list is updated with new and/or previously overlooked classic literature).