Cerkvena slovanščina - vzhodnoslovanska redakcija

Cerkvena slovanščina - vzhodnoslovanska redakcija

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Teoretični del:
Razdelitev in opis redakcij cerkvene slovanščine ter zgodovinske danosti njihovega nastanka. Spoznavanje osnovnih glasoslovnih in oblikoslovnih zakonitosti vzhodnoslovanske redakcije cerkvene slovanščine. Južnoslovanski jezikovni vplivi. Vpliv vzhodnoslovanske redakcije na hrvaško in srbsko redakcijo. Razvoj in pravopisne zakonitosti cirilice na vzhodnoslovanskem področju.

Praktični del:
Primerjava in analiza posameznih besedil s posebnim poudarkom na nadaljnjem razvoju v sodobno ruščino (in ukrajinščino).

Literatura:
Babič, V.: Stara cerkvena slovanščina in prepletenost slovanskih jezikovnih vezi. Slav. rev. 50/3, Ljubljana 2002. 22–32.
Babič, V.: Vpliv vzhodne cerkvene slovanščine na hrvaške glagolske tekste iz 17. in 18. stoletja. Ljubljana 2000. 17–55.
Damjanović, S.: Slovo iskona. Zagreb 2002. 139–142.
Gorškova K. V., Haburgaev, G. A.: Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Moskva 1981. 359 str.
Ivanov, V. V.: istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Moskva 1983. 399 str.
Karskij, E. F.: Slavjanskaja kirillovskaja paleografija. Moskva 1979. 494 str.
Lihačev, D. S.: Issledovanija po drevnerusskoj literature. Leningrad 1986.
Ščepkin, V. N.: Russkaja paleografija. Moskva 1967. 215 str.
Uspenskij, B. A.: Istorija russkogo literaturnogo jazyka (XI-XVII vv.), Munchen 1987, 345 str.
Vaseko. E. F., Gorškova, K. V.: Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Učebnoe posobie dlja praktičeskih zanjatij. Moskva 1997. 252 str.
Žukovskaja, L. P.: Tekstologija i jazyk drevnejših slavjanskih pamjatnikov. Moskva 1976.
Teksti:
Izbrana besedila iz vzhodnoslovanske redakcije cerkvene slovanščine (Uspenski zbornik, Prvi Novgorodski letopis, Ostroška biblija).