Bizantinska književnost in kultura

Bizantinska književnost in kultura

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kavčič Jerneja

Predmet se deli na dva vsebinska sklopa:
1. bizantinska književnost in kultura od začetkov do l. 1100:
- prehod iz antike v bizantinsko dobo; politične in gospodarske razmere v zgodnjebizantinski dobi; Bizanc in Arabci; Bizanc in Slovani; doba zatona in ikonoklazem; cerkev in versko življenje; politično-verski konflikti in shizma
- literarna ustvarjalnost v zgodnjebizantinski dobi; zgodovinopisje in politična misel, filozofska in teološka literatura, poezija v zgodnjebizantinski dobi, nastanek akcentuacijskega verza
- Fotij in bizantinski humanizem
- poglavitne značilnosti in dosežki bizantinske umetnosti

2. bizantinska književnost in kultura od 1100 do 1453:
- politična in gospodarska ureditev Grčije v visokem srednjem veku; Bizanc in srednjeveška zahodna Evropa; Bizanc in križarske vojne
- bizantinski izobraževalni sistem, retorika in filologija
- literarna ustvarjalnost v ljudskem jeziku; visoka književnost in preporod aticizma v visokem srednjem veku
- Bizanc, turški prodor in islam; padec Konstantinopla in propad bizantinskega cesarstva
- vloga in pomen bizantinske kulture v evropski zgodovini

Beck, H.-G. Geschichte der byzantinische Volksliteratur. München 1971.
Cameron, A. The later Roman empire. London 1993.
Cavallo, G., ur., L’ uomo byzantino, Roma-Bari 2005.
Hunger, H. Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner I-II. München 1978.
Impelizzeri, S. La letteratura bizantina da Constantino a Fozio. Milano 20022.
Baynes, N. H. – Moss, L. B. Byzantium. An Introduction to East Roman Civilization. Oxford 19612. Krumbacher, K. Geschichte der Byzantinischen Literatur. München 1897.
Lemerle, P. Le premier humanisme byzantin. Paris 1971.
Lilie, R.-J. Byzanz. Das zweite Rom. Berlin 2003.
Mango, C. Byzantium: the empire of the New Rome. London 1980.
Stathakopoulos, D., A short history of the Byzantine Empire, London 2014.
Tatakis, V. Bizantinska srednjeveška misel, prev. V. Velkovrh-Bukilica. Celje 2001.