Antropologija spola in spolnosti

Antropologija spola in spolnosti

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bartulović Alenka

Definicija predmeta preučevanja in temeljni pojmi; biološki in gramatični spol; spolna identiteta in druge identitete posameznika. Zgodovina spola in spolnosti in primerjava v različnih kulturah. Dva ali več spolov; kulturna konstrukcija maskulinega in feminilnega. Razmerje med telesom in njegovo kulturno podobo. Človeška spolnost kot družbeni konstrukt. Družbena delitev dela in vlog v družini in spolna pripadnost. Agresija, nasilje in (družbena) moč. Javno in zasebno območje in topografija spola in spolnosti. Simbolika spola in spolnosti v mitologiji in folklori.

Temeljna literatura:
1. Caplan, Pat, 1989, The Cultural Construction of Sexuality. London: Routledge. 304 str.

Dodatna literatura (izbrana poglavja):
1. Ford, Clellan, in Frank Beach, 1953, Patterns of Sexual Behavior. New York: Harper & Row. 302 str.
2. Jezernik, Božidar, 1993, Spol in spolnost in extremis. Ljubljana: Društvo za proučevanje zgodovine, literature in antropologije. 252 str.
3. Rosenman, Ellen Bayuk, 2003, Unauthorized Pleasures. Ithaca: Cornell University Press. 231 str.
4. Shilling, Chris, 2003, The Body and Social Theory. London: Sage. 238 str.
5. Swidler, Ann, 2001, Talk of Love. Chicago in London: The University of Chicago Press. 300 str.
6. Weitz, Rose, 1998, The Politics of Women's Bodies. Oxford: Oxford University Press. 287 str.