Antropologija religije

Antropologija religije

Ure predavanj:20

Ure seminarjev:10

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kravanja Boštjan

Vsebina

Antropološki okvir in primerjava antropološkega razumevanja religij s pristopom drugih ved. Temeljni pojmi, tipologija, smeri, šole in metode. Empirične manifestacije religije v različnih kontekstih (družbenem, političnem, prostorskem, psihološkem, ritualnem itd.). Teoretsko ločevanje med človekovo religioznostjo, vsebinami religijskih svetov in družbenimi funkcijami religije. Preučevanje religije kot antropološke kategorije na podlagi etnografskih primerov. Procesi konstrukcije religijskih doktrin in njihovo umeščanje v okvire spreminjajočega se sveta. Družbena realizacija in potrjevanje religijskih predstav. Etnografija sekularnih in religijskih družbenih gibanj.
Binarne opozicije (sveto/profano, kolektivno/individualno, substancialno/funkcionalno, idealizem/materializem, čisto/nečisto) v antropološkem preučevanju religije in njihova dialektika. Klasične antropološke obravnave religije. Mit in ritual. Verovanje. Svetovni nazor. Mana. Tabu. Karma. Civilna religija. Družbena sprememba in religija. Asketizem. Iniciacija. Romanje in liminalnost. Religijske institucije. Karizma. Simbolni sistem. Religiozni sinkretizem.
Predmet se lahko intenzivneje posveča le nekaterim segmentom antropološke obravnave religije: religijskim (in sekularizirajočim se) družbenim gibanjem, primerom umestitve religije v simbolne sisteme svetega in implikacijam posameznih religijskih sprememb.
Seminar obravnava izbrana besedila s področja antropologije religije. Prizadeva si kritično ovrednotiti tako sodobno produkcijo kot tudi ponovno premisliti vrednost klasičnih antropoloških besedil v sodobnih družbenih, kulturnih in političnih kontekstih.