Antropologija migracij

Antropologija migracij

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Kvartič Ambrož, izr. prof. dr. Čebron Lipovec Uršula

Vsebina

Seznanjanje z različnimi disciplinarnimi in interdisciplinarnimi pristopi k preučevanju migracij ter s ključnimi teorijami, koncepti in metodološkimi pristopi. Antropološka analiza nekaterih konceptov, kot so meja, ločnica in razmejitve, percepcija in vključevanje/diskriminacija Drugega in Drugosti ter problematika državljanstva in državljanskih pravic. Obravnavanje emigracijskih procesov v Sloveniji in v obmejnih regijah ter njihove primerjave s tukajšnjimi sodobnimi imigracijskimi procesi. Analiza evropske migracijske politike (azilne, tujske in integracijske), zakonodaje in institucij, ki se ukvarjajo z migranti.
Primerjava Slovenije z drugimi evropskimi državami: preučevanje različnih institucij (Azilni dom, Center za tujce, Centri za begunce, Integracijska hiša), kot so vladne, medvladne ter nevladne ustanove, civilnodružbene organizacije na področju migracij.
Uporaba teoretičnega znanja pri raziskovanju različnih vidikov migracijskih procesov, migrantskih skupnosti in etničnih manjšin, s poudarkom na raziskavah druge in tretje migracije »priseljencev«.

Pri vajah se bodo študentke in študenti ukvarjali s komparativno analizo sodobnih antropoloških raziskav med migrantskimi skupnostmi v Sloveniji, Italiji, Španiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem. Teoretično znanje bodo uporabili pri vodenih raziskavah, ki bodo potekale med migrantskimi skupnostmi/ Azilnem domu/Centru za tujce/ nevladnih organizacijah ipd.