Administrativno-poslovna francoščina

Administrativno-poslovna francoščina

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. dr. Oven Jacqueline

Vsebina

Prevajanje različnih tipov besedil (pisma, ponudba, pogodba, itd).
Poslovno-administrativna terminologija v obeh jezikih.
Oblikovanje dokumentacije.